DoumbiaSeydou.27

"TOTAL FOOTBALL", 8 2010 .

DoumbiaSeydou.1
DoumbiaSeydou.2

"", 44 2010 .

DoumbiaSeydou.3

"-", 5 2011 .

DoumbiaSeydou.4

"-", 12 2011 .

DoumbiaSeydou.5

"-", 29 2011 .

DoumbiaSeydou.6

"-", 12 2012 .

DoumbiaSeydou.7

"-", 11 2014 .

DoumbiaSeydou.8
DoumbiaSeydou.9

"-", 19 2014 .

DoumbiaSeydou.11
DoumbiaSeydou.10

" ", 19,20 2014 .

DoumbiaSeydou.24
DoumbiaSeydou.25
DoumbiaSeydou.26

"", 52 2014 .

DoumbiaSeydou.12

"-", 2 2015 .

DoumbiaSeydou.13
DoumbiaSeydou.14
DoumbiaSeydou.15
DoumbiaSeydou.16

"-", 11-13 2015 .

DoumbiaSeydou.17
DoumbiaSeydou.18

"-", 17 2015 .

DoumbiaSeydou.19

" ", 14 2015 .

DoumbiaSeydou.20

" ", 5 2015 .

DoumbiaSeydou.21
DoumbiaSeydou.22

"-", 28 2015 .

DoumbiaSeydou.23

"-", 2 2016 .