Галицын Гoлицын (Галицын) Николай Николаевич
(28.02.1917, Орехово-Зуево - 12.05.1994, Орехово-Зуево)
нападающий

... 1937 Сталинец (Москва)
1938 ЦДКА
1939 Динамо (Казань) ...