<

2024-04-07.CSKA-Fakel

"-", 8 2024 .

2024-04-07.CSKA-Fakel.2

" -", 8-11 2024 .

2024-04-07.CSKA-Fakel.1

" ", 8 2024 .

2024-03-30.Sochi-CSKA.CSKA
: ., ., ., ., ., , ., ., ., ., .

Musaev Oblyakov
Fayzullaev Chalov