2023-08-13.CSKA-Sochi
2023-08-13.CSKA-Sochi.3
2023-08-13.CSKA-Sochi.4

"-", 14,15,16 2023 .

2023-08-13.CSKA-Sochi.1
2023-08-13.CSKA-Sochi.2

" -", 14-17 2023 .

Zabolotny Ryadno