2023-07-26.Orenburg-CSKA
2023-07-26.Orenburg-CSKA.1

"-", 27 2023 .

2023-07-26.Orenburg-CSKA.2

" -", 28-30 2023 .

Arbuzov Zaynutdinov
Gajic Chalov
Kislyak Zaynutdinov