2022-04-03.CSKA-Ural


2022-04-03.CSKA-Ural.1

"-", 4 2022 .

2022-04-03.CSKA-Ural.3
2022-04-03.CSKA-Ural.4

" -", 4-6 2022 .

2022-04-03.CSKA-Ural.2

" ", 21 2022 .


( ): ., ., ., ., .
: .-., ., ., ., ., .

Diveev Yazydzhi