2021-09-23.ZenitIzh-CSKA
2021-09-23.ZenitIzh-CSKA.2

" ", 23,30 2021 .

2021-09-23.ZenitIzh-CSKA.1

"-", 24 2021 .

2021-09-23.ZenitIzh-CSKA.3

" ", 30 2021 .


: ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .

Akhmetov Kuchaev
Zaynutdinov Zabolotny