2009-02-26.CSKA-AstonVilla
2009-02-26.CSKA-AstonVilla.1

"-", 27 2009 .

2009-02-26.CSKA-AstonVilla.2

"", 10 2009 .

CSKA
( ): ., ., .,
: ., ., ., ., ., ., .

Zhirkov Zhirkov