2008-11-16.CSKA-Rubin
2008-11-16.CSKA-Rubin.1

"-", 17 2008 .

2008-11-16.CSKA-Rubin.3

" ", 17 2008 .

2008-11-16.CSKA-Rubin.2
2008-11-16.CSKA-Rubin.4

"", 47 2008 .

Vagner Zhirkov