2004-10-25.Zenit-CSKA.1
2004-10-25.Zenit-CSKA.2
2004-10-25.Zenit-CSKA.3
2004-10-25.Zenit-CSKA.4
2004-10-25.Zenit-CSKA.5

"-", 26,27 2004 .

2004-10-25.Zenit-CSKA.7
2004-10-25.Zenit-CSKA.8
2004-10-25.Zenit-CSKA.9

" ", 26 2004 .

2004-10-25.Zenit-CSKA

"", 44 2004 .

2004-10-25.Zenit-CSKA.6

" ", 43 2004 .

Zhirkov Vagner