2004-05-09.CSKA-Saturn.1

"-", 11 2004 .

2004-05-09.CSKA-Saturn.2
2004-05-09.CSKA-Saturn.3

" - ", 11-17 2004 .

2004-05-09.CSKA-Saturn

"", 20 2004 .

Zhirkov Semak