1992-11-14.CSKA-Shinnik

" ", 17 1992 .

1992-11-14.CSKA-Shinnik.1

"", 47 1992 .