1989-09-28.CSKA-SKAKarpaty

" ", 1989 .

1989-09-28.CSKA-SKAKarpaty.1

" ", 30 1989 .