1989-08-25.Shinnik-CSKA

" ", 1989 .

1989-08-25.Shinnik-CSKA.1

" ", 27 1989 .