1989-06-16.SKAKarpaty-CSKA

" ", 18 1989 .

1989-06-16.SKAKarpaty-CSKA.1

" ", 18 1989 .