1988-07-04.Shinnik-CSKA

" ", 1988 .

1988-07-04.Shinnik-CSKA.1

" ", 5 1988 .