1988-05-15.SKAKarpaty-CSKA

" ", 1988 .

1988-05-15.SKAKarpaty-CSKA.1

" ", 17 1988 .