1986-08-05.SKAKhb-CSKA

" ", 7 1986 .

1986-08-05.SKAKhb-CSKA.1
1986-08-05.SKAKhb-CSKA.2

- , 18 2017 .