1985-11-08.SKAKhb-CSKA

" ", 1985 .

1985-11-08.SKAKhb-CSKA.2

"-", 45 1985 .

1985-11-08.SKAKhb-CSKA.3