1985-09-10.CSKA-SKAKhb

" ", 1985 .

1985-09-10.CSKA-SKAKhb.1

fc-dynamo.ru