1985-07-09.Shinnik-CSKA

" ", 1985 .

1985-07-09.Shinnik-CSKA.1

" ", 11 1985 .