1985-04-19.SKAKhb-CSKA

" ", 20 1985 .

1985-04-19.SKAKhb-CSKA.1

" ", 21 1985 .

1985-04-19.SKAKhb-CSKA.2

"-", 17 1985 .