1982-03-01.CSKA-ZvezdaDzh

" ", 4 1982 .

1982-03-01.CSKA-ZvezdaDzh.1

"-", 10 1982 .