1978-10-07.Ferencvarosh-CSKA

"FRADI MUSORFUZET"

1978-10-07.Ferencvarosh-CSKA.1

"NEMZETI SPORT", 8 октября 1978 г.