1975-08-20.Ferencvarosh-CSKA

"NEMZETI SPORT", 22 1975 .

1975-08-20.Ferencvarosh-CSKA.1

1975 .

1975-08-20.Ferencvarosh-CSKA.2

1975 .