1962-08-22.CSKA-Zenit.4


1962-08-22.CSKA-Zenit.2
1962-08-22.CSKA-Zenit.3

" ", 23 1962 .

1962-08-22.CSKA-Zenit.1

"", 34 1962 .

1962-08-22.CSKA-Zenit

aegov.narod.ru