1961-05-25.CSKA-Zenit.3
1961-05-25.CSKA-Zenit.4

" ", 26,27 1961 .

1961-05-25.CSKA-Zenit.1
1961-05-25.CSKA-Zenit.2

"", 22,29 1961 .

1961-05-25.CSKA-Zenit

aegov.narod.ru