1959-06-19.CSKMO-Reims.4

" ", 17 1959 .

1959-06-19.CSKMO-Reims.1
1959-06-19.CSKMO-Reims.2

" ", 20 1959 .

1959-06-19.CSKMO-Reims.3

" ", 8 1959 .

1959-06-19.CSKMO-Reims

"", 27 1959 .