1958-09-20.Legia-CSKMO
1958-09-20.Legia-CSKMO.1

"PRZEGLAD SPORTOWY", 22,25 сентября 1958 г.