1958-06-10.Slovan-CSKMO

1958 .

1958-06-10.Slovan-CSKMO.1

1958 .