1958-05.Austria
1958-05.Austria.1

" ", 15,17 1958 .

1958-05-17.Graz-CSKMO

" ", 20 1958 .