1950-07-12.CDKA-Shakhter.1

" ", 13 1950 .

1950-07-12.CDKA-Shakhter

" . ''. 1950 ", .. ., 2011 .