1947-09-16.CDKA-DinamoL.3

" ", 17 1947 .

1947-09-16.CDKA-DinamoL.4

" ", 18 1947 .

1947-09-16.CDKA-DinamoL

" ", 20 1947 .

1947-09-16.CDKA-DinamoL.2

aegov.narod.ru