1947-05-24.DinamoL-CDKA.2

" ", 25 1947 .

1947-05-24.DinamoL-CDKA.3

" ", 25 1947 .

1947-05-24.DinamoL-CDKA

" ", 27 1947 .

1947-05-24.DinamoL-CDKA.1

aegov.narod.ru