1944-05-22.CDKA-Dinamo2M.1

" ", 23 1944 .

1944-05-22.CDKA-Dinamo2M

" ", 23 1944 .