1943-09-19.CDKA-KrylijaSovetovM.1

" ", 21 1943 .

1943-09-19.CDKA-KrylijaSovetov

" ", 21 1943 .