1937-08-21.CDKA-KrasnajaZarja.2

" ", 22 1937 .

1937-08-21.CDKA-KrasnajaZarja.1

"", 24 1937 .

1937-08-21.CDKA-KrasnajaZarja

aegov.narod.ru