1937-07.Dnepropetrovsk.1

" I I ", 20,23 1937 .

1937-07.Dnepropetrovsk

" '' ''. . .1 (1911-1961)", ., 2011