1937-04-12.Kauchuk-CDKA

" ", 13 1937 .

1937-04-12.Kauchuk-CDKA.1

" ", 14 1937 .