1936-09-07.CDKA-DinamoL.2

"", 8 1936 .

1936-09-07.CDKA-DinamoL.3

" ", 8 1936 .

1936-09-07.CDKA-DinamoL.1

"", 9 1936 .

1936-09-07.CDKA-DinamoL

aegov.narod.ru