1936-06-16.DinamoL-CDKA

" ", 17 1936 .

1936-06-16.DinamoL-CDKA.3

" ", 17 1936 .

1936-06-16.DinamoL-CDKA.2

"", 18 1936 .

1936-06-16.DinamoL-CDKA.1

aegov.narod.ru