1936-05-23.CDKA-KrasnajaZarja2

"", 28 1936 .

1936-05-23.CDKA-KrasnajaZarja

" " .1, ., 1994 .

1936-05-23.CDKA-KrasnajaZarja.1

aegov.narod.ru