1927-09-11.Trekhgorka-OPPV.1
1927-09-11.Trekhgorka-OPPV.2

" ", 10,12 1927 .

1927-09-11.OPPV-Trekhgorka

"", 14 1927 .

1927-09-11.OPPV-Trekhgorka.3

" ", 18 1927 .