1927-07-02.NizhnijNovgorod.1

" ", 8 1927 .

1927-07-02.NizhnijNovgorod

"", 10 1927 .