1923-08-26.Gosbank-OPPV.1

"", 29 1923 .

1923-08-26.Gosbank-OPPV

" ", 25-26 1923 .